b*cms support

Alternativ för sidmallar för artiklar med breda bilder.