b*cms support

Alternativ till sidmallar för kategorisidor