b*cms support

Att lägga till en ny kategori till menyn