b*cms support

Media

Artiklar om avancerade funktioner och rekommendationer för bilder och andra mediafiler.

Bilder och media: översikt

I den här avdelningen kan du läsa mer om avancerade funktioner för bilder och media, som t.ex. video och ljud. Om du vill lära dig hur du laddar upp och hanterar bilder samt video och ljud så hittar du artiklar om detta i sektionen om de grundläggande funktionerna.

I den här sektionen går vi igenom följande funktioner

 

Hur förbereder jag mina bilder för b*cms?

Om hur du förbereder bilder för att använda i b*cms och rekommendationer för bildstorlekar och format.

 

Bilder i löpande text

Bilder kan läggas in direkt i löpande text på flera olika sätt. Här redovisas en snabb-funktion för detta som kan användas för alla typer av artiklar. Blogg-funktionen och sidmallen Textarkiv kräver att du klistrar in bilder i löpande text.

 

Att använda tumnagelbilder

Tumnagelbilder är små bilder som används på kategori-sidor. Kategori-sidor visar alla artiklar som ingår i en kategori med länkar till artikeln. Där visas också en bild för varje artikel, och denna bild kallas för tumnagelbild. Du kan själv välja vilken bild som skall vara tumnagelbild. På det sättet kan du styra hur kategori-sidan ser ut och ge den ett mer enhetligt intryck. Här går vi igenom hur en gör för att välja tumnagelbild.

 

Tumnagelbilder för mediafiler

Alla mediafiler (video, ljud etc) kan ha egna tumnagelbilder. Om en mediafil inte har en tumnagel visas i stället en fyrkant med en vit triangel i de gallerier som mediafilen ingår i (som nedan)

 

Tumnagelbilder med samma bildförhållande

Från och med uppdatering 3.2.30 kan du ställa in att tumnagelbilder skall ha fasta proportioner mellan bredd och höjd, eller bildförhållande. Detta är ett estetiskt val. När alla tumnagelbilder på en sida har samma förhållande mellan höjd och bredd så bildar de ett rutmönster som ger dina sidor ett balanserat och välordnat intryck.

 

Att sortera bilder och media

Du kan göra på flera sätt för att få bilderna till en artikel att hamna i den ordning du vill visa dem. Sorteringen gör att bilderna visas i en viss ordning som tumnagelbilder i artikeln och utgör även ordningen du bläddrar mellan bilder i bildspel. Här avhandlas olika sätt att sortera och vilka regler som gäller för sortering av mediafiler.