b*cms support

Grunderna

Grunderna i b*cms: hur du lägger upp artiklar, bilder och andra procedurer för att hantera ditt innehåll på sajten.

Artiklar, kategorier och filer

De grundläggande byggstenarna i b*cms är kategorier, artiklar och filer. I den här artikeln förklaras hur byggstenarna hänger ihop. Det här är den första artikeln du bör läsa innan du sätter igång och börjar arbeta med din b*cms hemsida.

 

Om att skapa och redigera artiklar i redigeraren

Den här artikeln handlar om hur du skapar och redigerar artiklar i administrationen med redigeraren. Redigeraren är den sida där du arbetar med dina artiklar. Här lägger du till och ändrar texter, laddar upp bilder och ändrar inställningar.

 

Snabb-start: skapa en ny artikel

Så här går det i korthet till att lägga upp en ny artikel. Innan du laddar upp bilder måste du skapa en artikel.

 

Ladda upp bilder till en artikel

Här lär du dig hur du laddar upp bilder till en specifik artikel. Innan du börjar bör du tänka på att bilder alltid laddas upp till en artikel (eller post). Du kan alltså inte ladda upp en bild utan att först ha valt en artikel att ladda upp den till.

 

Lägga till video, ljud och andra mediefiler

Video och andra mediatyper som t.ex. Flash-animationer eller ljudfiler kan läggas till en artikel på flera olika sätt. Den här guiden går igenom de grundläggande procedurerna och vilka typer av filer och länkar som stöds av systemet.

 

Kategorier

För att organisera dina artiklar på webbplatsen så använder du kategorier. De huvudsakliga uppgifterna för kategorier är att visa webbplatsens meny och de artiklar som hör till varje kategori.

 

Publicering av artiklar och kategorier

Alla artiklar och kategorier har alternativ för publicering som gör att visningen begränsas. Här beskrivs hur du ställer in begränsningarna och vilka regler som gäller.

 

Sortera katergorier, artiklar och filer

Kategorier, artiklar och filer kan sorteras i den ordning du vill, men på lite olika sätt beroende på vilken version du använder eller typ av innehåll. Här reder vi ut de olika alternativen.

 

Att tänka på när du bearbetar text i b*cms

Att jobba med text i b*cms är ganska enkelt. Till din hjälp för att formatera text och göra länkar har du Tiny MCE, som är ett tilläggsprogram. TinyMCE gör att du kan göra text kursiverad eller fet, ungefär som i ett ordbehandlingsprogram. Det är bara att markera det textavsnitt som skall ändras och klicka på någon av knapparna ovanför texten. Det finns framför allt en sak som är viktig att tänka på när det gäller textbehandling.

 

Att använda ingressfältet

Ingress är en typ av text som bara visas på vissa ställen på hemsidan och som bara används av vissa sidmallar. Ingressen används för en sammanfattning av den artikel den gäller och visas bara på så kallade "kategorisidor". Denna text som du just nu läser är en ingress!

 

Använda entré och startsida

I b*cms kan du ställa in hur dina besökare ska komma in på sidorna. Entrésidan och startsidan fungerar som en ingång till hemsidan. Du kan välja att använda en av dessa sidor, båda två eller låta dina besökare komma direkt till en utvald kategori-sida. Så här ställer du in hur besökaren skall komma in på din hemsida.

 

Profiler och säkerhet

Denna artikel är under arbete.