b*cms support

Att använda tumnagelbilder

Tumnagelbilder är små bilder som används på kategori-sidor. Kategori-sidor visar alla artiklar som ingår i en kategori med länkar till artikeln. Där visas också en bild för varje artikel, och denna bild kallas för tumnagelbild.

Du kan själv välja vilken bild som skall vara tumnagelbild. På det sättet kan du styra hur kategori-sidan ser ut och ge den ett mer enhetligt intryck. Dessa alternativ finns för tumnagelbilder.

1. Du laddar upp en bild som bara fungerar som tumnagelbild och inget annat.

2. Du väljer en bild bland de som är uppladdade för artikeln (kallas också för ”featured”).

3. Den uppladdade bilden har prioritet. Finns ingen uppladdad tumnagelbild används den bild som är vald som ”featured”. Finns varken uppladdad tumnagelbild eller bild vald som featured används den bild som ligger först i sorteringsordningen.

Observera att tumnagelbilden som skall användas för en artikel, måste vara uppladdad till den artikeln. Vissa typer av sidor, som bloggen eller textbaserade sidmallar använder inte tumnaglar.

Även mediafiler kan ha tumnaglar
Läs mer om hur du sätter samma bildförhållande på alla tumnaglar

Här nedan visar jag exempel på tumnagelbilder och hur du laddar upp och väljer ut en tumnagelbild för en artikel.

 

Exempel på tumnagelbilder på kategorisida

Här är ett exempel på en kategorisida. Sidan visar alla artiklar i kategorin ”Monumental”. Varje artikel (Exquisite monumentality, etc …) har en liten bild som representerar artikeln. Dessa bilder kallas för tumnagelbilder.

 

1) Att välja en tumnagel (featured)

Gör följande för att välja ut en bild för artikeln Resilience and consolation i exempelbilden ovan.

Öppna filhanteraren för artikeln i administrationen och klicka på "ändra" för den bild du vill välja som featured. En panel med alternativ fälls ut under bilden.

Markera "featured" under bilden och spara ändringen. När du laddar om kategori-sidan kommer du direkt att se att den bild du valt visas för den aktuella artikeln. Om två bilder är markerade som "featured" kommer den som är högre i sorteringsordningen att användas.

 

 

2) Att ladda upp en speciell tumnagelbild

Du kan också ladda upp en bild som bara visas på kategorisidan, och inte i artikeln. På så sätt kan du skapa skräddarsydda kategorisidor för att få ett mer enhetligt utseende. Jag kommer att utgå från samma artikel som tidigare men klicka på "tumnagel" i filhanterarens menyrad. Här laddar jag upp en tumnagelbild som direkt syns på kategorisidan istället för den tidigare utvalda bilden. Uppladdade tumnagelbilder har alltså prioritet över utvalda bilder med funktionen featured.

I administrationen:

På sajtens kategori-sida