b*cms support

Tumnagelbilder för mediafiler

Alla mediafiler (video, ljud etc) kan ha egna tumnagelbilder. Om en mediafil inte har en tumnagel visas i stället en fyrkant med en vit triangel i de gallerier som mediafilen ingår i (som nedan)

 

Om man vill ha en bild istället för symbolen så kan man ladda upp det där man redigerar videofilen. Öppna panelen för redigering. Under "Media thumbnail" väljer du en bild och sparar sedan för att ladda upp bilden. Så här ser det ut i filhanteraren när du laddat upp en tumnagel. På artikel-sidan kommer nu symbolen direkt att bytas ut mot den uppladdade tumnageln.