b*cms support

Bilder i löpande text

Bilder kan läggas in direkt i löpande text på flera olika sätt. Här redovisas en snabb-funktion för detta som kan användas för alla typer av artiklar. Blogg-funktionen och sidmallen Textarkiv kräver att du klistrar in bilder i löpande text.

I det här exemplet använder jag en artikel med sidmallen textarkiv, och skall infoga en bild i textflödet.

För att lägga in en bild i en artikel gör du följande

Ladda upp en bild för den aktuella artikeln och öppna artikeln i redigeringsläge.
Klicka i texten där du vill sätta in bilden - gör gärna en tom rad ovanför och under där du vill sätta in bilden (om du inte klickar ned markören nånstans hamnar bilden över texten)


I den högra kolumnen ser du en lista på bilder som är uppladdade för artikeln. Klicka på pilen vid en tumnagelbild (gulmarkerad) för att klistra in den bilden in i textfältet.

Bilden syns direkt i textfältet. Den töjs alltid för att passa layoutens kolumnbredd. Spara ändringarna i artikeln.

På hemsidan ser artikeln nu ut så här

 

Visa bilden i ingressfältet

Det kan finnas tillfällen då du vill använda en bild inbäddad i texten också i ett ingressfält, t.ex. på startsidan eller en kategorisida. I så fall måste du kopiera bilden från textfältet till ingressfältet. Klicka på bilden så att den blir markerad och kopiera den med CTRL+C eller högerklick+kopiera

Sätt markören i ingressfältet där du vill ha bilden och klistra in den där. Spara artikeln.

 

Så här ser ingressfältet ut efter det att artikeln sparats.

På detta sätt kan du också kopiera bilder mellan artiklar.