b*cms support

Tumnagelbilder med samma bildförhållande

Från och med uppdatering 3.2.30 kan du ställa in att tumnagelbilder skall ha fasta proportioner mellan bredd och höjd, eller bildförhållande. När alla tumnagelbilder på en sida har samma förhållande mellan höjd och bredd så bildar de ett rutmönster som ger dina sidor ett balanserat och välordnat intryck.

 

Exempel 1: kategori-sida med tumnagelbilder där bildförhållandet inte begränsats (0%) Exempel 2: kategori-sida med tumnagelbilder där bildförhållandet är 80%

 

Nackdelen med att använda funktionen är att bilderna blir beskurna för att passa det valda bildförhållandet. På nedanstående bild kan du se hur liggande, respektive stående bilder beskärs. Liggande bilder beskärs till höger och vänster samtidigt som bildens höjd anpassar sig till rutans höjd. Stående bilder beskärs över och under bild samtidigt som bredden anpassar sig till rutans bredd så att hela bredden syns. 

Notera att bilden alltid anpassar sig till ramens höjd eller bredd. Och att beskärningen alltid utgår från bildens centrum.

Du kan inte ställa in hur bilden skall beskäras, eller bildens placering som är mitt i rutan. Beskärningen passar inte alla så därför är grundinställningen att behålla bildernas ursprungliga bildförhållande.

Du väljer själv vilka kategorier och artiklar som skall ha fast bildförhållande och vilket bildförhållande som ska användas (anges i procent). De flesta sidmallar utom några få kan använda bildförhållande. 

Tänk på att du inte kan göra individuella inställningar för varje bild eller för en artikel i en kategori. Inställningen påverkar alla tumnaglar på kategori-sidan och alla artiklar för den kategorin.

 

Hur du anger bildförhållandet

Bildförhållandet uttrycks i procent: höjdens procent av bildens bredd (där vi utgår ifrån att bildens bredd är 100%).

100% höjd ger alltså kvadratiska tumnaglar (100% bredd och 100% höjd, eller 1:1).
50% höjd ger liggande rektangulära panoramabilder (100% bredd och 50% höjd, eller 2:1).

Du väljer vilket förhållande som skall användas. 0% bibehåller originalbildernas bildförhållande utan att beskära dem.

Här nedan är några exempel på procentsatser för olika bildförhållanden.

 

Var gör jag inställningen?

Gå till UTSEENDE > SIDMALLAR i menyn. Klicka på kugghjulet för den kategori du vill ändra. Om den sidmall du valt kan använda funktionen ser du inställningen under "options". Skriv i bildförhållandet i procent. Sätt till 0% för att bibehålla originalbildernas bildförhållande. Du kan vara noggrann ned till en hundradels procent.

 

Exempel:

Så här kan det se ut med en kategorisida med tumnagelbilder som har ett bildförhållande på 80%. Se fler exempel på testsidan Sampler.