b*cms support

Att sortera bilder och media

Du kan göra på flera sätt för att få bilderna till en artikel att hamna i den ordning du vill visa dem. Sorteringen gör att bilderna visas i en viss ordning som tumnagelbilder i artikeln och utgör även ordningen du bläddrar mellan bilder i bildspel. Sorteringen kan också avgöra vilken bild som representerar artikeln som tumnagelbild på startsidan och på kategorisidor. Och är också den ordning som bilder visas med i bildspel på startsidan.

För bildspel i artiklar är det viktigt att komma ihåg att bilder, video och ljud ingår i bildspelet och att de också måste räknas in när du sorterar.

Sorteringsordningen för bilder är alltid fallande! Dvs en bild med sorteringsordning 0 kommer före en bild med sorteringsordning 1. Om flera bilder har samma nummer kommer den som laddades upp sist först.

Det finns två sätt att sortera bilder och mediafiler: numeriskt genom att ange ett tal för varje bild som skall sorteras (används i alla versioner av b*cms) och visuellt där du sorterar genom att dra ikoner (från version 3.3). Här avhandlas båda varianterna.

NUMERISK SORTERING

I äldre versioner av b*cms (före 3.3) så sorterar du genom att ange ett heltal från 0 och uppåt. Du anger talet i filhanteraren på följande sätt.

  1. Gå till filhanteraren för de filer du vill sortera
  2. Öppna alternativ genom att klicka på Ändra
  3. Ange ett heltal i fältet sortering (talen behöver inte vara i serie: 1,2,3 etc utan kan vara vilka heltal som helst: 3, 12, 13, 20, 112 etc)
  4. Spara ändringen och gå vidare till nästa bild

 

De gulmarkerade fälten i bilden nedan visar vilka knappar och fält som används för ovanstående.

 

VISUELL SORTERING MED DRA-SLÄPP

Med version 3.3 har du möjlighet att sortera om bilder och mediafiler med drag-och-släpp, vilket är mycket behändigt om du har många mediafiler som måste sorteras om och du vill ha en specifik ordning. 

Den här funktionen kan användas för alla artiklar som använder bildgallerier (alltså ej bloggposter eller vissa sidmallar). Observera att det bara är aktiva bild- och mediafiler som kan sorteras, dvs de som visas i galleri, samt att du skriver över dina gamla inställningar när du sparar. Du kommer även fortsättningsvis kunna sortera numeriskt. 

Så här använder du funktionen:

  1. Om funktionen är tillgänglig för artikeln kommer du att se följande länk i filhanteraren för den artikel du valt att ändra. Klicka på SORTERING >> för att komma till sorterings-sidan (se bild 1)
  2. Dra och släpp bilderna tills du är nöjd med ordningen och klicka sedan på ”SPARA SORTERINGEN”  (se bild 2)
  3. Kontrollera på sajten att sorteringen blev den du eftersträvade.

 
BILD 1: Om funktionen är tillgänglig för artikeln kommer du att se länken SORTERING >>

 

 

BILD 2: Dra och släpp bilder för att sortera om och spara sorteringen genom att klicka på den blå knappen. När du fått svar att sorteringen lyckats kan du klicka på BILDER, eller förhandsgranska artikeln för att se hur det blev. Notera dock att sorteringsfunktionen visar både bilder, video och ljud eftersom dessa också ingår i gallerier.