b*cms support

Formatera CV med listor

Alla vill vi att vårt CV ska se bra ut! Det ska vara presenterat på ett luftigt, snyggt och välstrukturerat sätt. Jag har egentligen ingen aning om hur andra yrkesgrupper vill ha sina CV:n, men konstnärer har gärna utställningar, uppdrag och utmärkelser snyggt uppradade efter varandra, sorterade efter årtal med ett litet indrag för att göra det hela luftigt. Den här postningen går igenom hur man snyggifierar sitt CV med b*cms version 2650 (fungerar från 2300 med några ytterligare inställningar, se längst ned i artikeln).

Börja med att skapa en egen kategori för CV:t i inställningen för meny och kategorier. Välj sidmallen ”Enbart text (cv)” för artiklar. Bilden visar hur det ser ut när du redigerar en kategori i version 2650. I tidigare versioner ser det lite annorlunda ut.

 

Skapa sedan en artikel som du skall lägga in själva CV:t i och knyt den till den kategori du skapade i föregående steg. Öppna artikeln för att redigera den och klistra in/skriv in ditt cv i fältet ”text”. Det ska se ut ungefär så här:

2000
Utställning 1, plats, ort, etc
Utställning 2, plats, ort, etc

1999
Utställning 3, plats, ort, etc

I exemplet: markera ”2000” och alla rader som tillhör det årtalet (ej 1999) och klicka på listverktyget (gulmarkerat i bilden). Fortsätt så med alla årtalsgrupper. När du är färdig skall det se ut ungefär som på bilden. Spara.

 

På din hemsida kommer det att se ut som nedan. Årtalet hamnar vänsterställt och alla poster för det årtalet får ett indrag. Vill du inte ha luft mellan årtalsgrupperna tar du bort blankraden mellan listorna. Får du problem med att årtalsgrupperna klistrar fast sig vid varandra kan du markera en årtalsgrupp och klicka på listknappen för att ”avlista” gruppen för att kunna börja om igen. Det är lite pilligt. Men värt jobbet!

OBS! Kategorin för CV bör bara innehålla en enda artikel. Då visas hela CV:t direkt när du klickar på det i menyn. Glöm inte att publicera om menyn om du skapade en ny kategori för CV:t. Om du bara ändrade sidmall behöver du inte publicera om.

 

* Om du har version 2300-2500

Du kan snyggifiera CV:t även med dessa versioner, men för att åstadkomma den effekt du ser ovan måste du lägga in nedanstående kod i fältet för egen CSS-kod under inställningen Utseende och spara.

#widecol ul li:first-child{list-style: none; float:left; margin: 0 20px 0 0px;}
#widecol ul li{list-style: none; margin: 0 0 0 52px; padding: 0;}