b*cms support

Länk till Facebook-sida i artikel

Du kan enkelt lägga in en länk till en Facebook-sida med en ikon i slutet på en artikel med en så kallad Fb-tagg. Du kan bara ha en sådan länk per sida och den kommer att lägga sig i slutet på artikeln oavsett var du skriver in den.

Skriv in följande tagg i slutet av ingress- eller textfält, på en ny rad enligt följande schema, och spara:

OBS! text och länk måste separeras med semikolon

 

Exempel:

 

Resultat: