b*cms support

Typografi / typsnitt

b*cms har en uppsättning verktyg som låter dig påverka vilka typsnitt som används på din sajt, vilka storlekar och färger som skall användas, samt vilka rubriker som skall vara satta med versal text. Dessa inställningar påverkar all text på hela sajten.
De flesta av dessa inställningar hittar du i version 3.3 under UTSEENDE > TYPOGRAFI. I tidigare versioner under INSTÄLLNINGAR. Här nedan beskrivs de olika inställningarna.

Typsnittsfamiljer: sajten har en grundinställning för typsnitt som utgörs av en s.k. typsnittsfamilj. Du kan välja mellan tre sådana familjer för brödtext respektive rubriker: monospaced (courier etc), sans serif (Verdana etc) och serif (Georgia etc). Om du inte har valt ett uppladdat typsnitt så används typsnittsfamiljen.

 

Uppladdade typsnitt är typsnitt som ligger på din webbplats. Här finns en grunduppsättning med typsnitt som du kan använda och du kan välja olika typsnitt för vanlig text och för rubriker. Du kan komplettera grunduppsättningen med egna typsnitt. Se not i slutet på den här artikeln. Välj ett typsnitt för normal text och ett för rubriker. OBS! Denna avdelning är under arbete och inte helt användarvänlig. Är du osäker: välj ett typsnitt i formatet woff för normal text resp rubrik och avmarkera alla boxar för typsnitt du inte vill använda.

 

Du kan justera storlekarna på typsnitten, inklusive rubriker, underrubriker, menyns text och sidans titel. Ange storlekarna i pixlar (ex 18px) eller procent (120%). OBS! Du måste ha med px eller % efter ett heltal. Procentsatsen är % av grundinställningen för typsnitt som är 12px (150% är mao lika med 12px+6px=18px). Om du lämnar ett fält tomt används grundinställningen.

 

Du kan välja att visa rubriker, sajtens titel eller menyn med stora bokstäver. Programmet omvandlar då alla bokstäver i den valda rubrik-kategorin till stora bokstäver oavsett om hur du har skrivit dem. Observera att en del typsnitt inte visar bokstäverna korrekt vid omvandling till stora bokstäver! (från version 3.3)

 

Färger för text, länkar, meny-text och rubriker ställer du in under UTSEENDE > FÄRGER


Att tänka på när det gäller egna/uppladdade typsnitt:

Typsnitt är skyddade av upphovsrätten om inget annat anges! Använd bara typsnitt som du vet att du har tillåtelse att använda. Det finns gratis typsnitt med s.k. öppen licens som kan laddas ned och användas fritt. Se t.ex. Fontsquirrel.com.

Använd rätt typsnittsformat! Det finns ingen egentlig standard för typsnitt på webben. Inget format stöds av alla webbläsare. Jag rekommenderar att du laddar upp typsnitt i formatet WOFF som kan användas av alla moderna webbläsare. Annars behöver du ladda upp samma typsnitt i flera olika format.

Layout/utseende

I den här sektionen lär du dig allt om hur sidmallar fungerar, vilka alternativ som finns när det kommer till layout och hur du kan ställa in typografi och färger för din sajt.

Layout/utseende