b*cms support

Guide: sidmallar för artiklar

Sidmallarna i b*cms är en av de grundläggande byggstenarna för sajtens layout och bestämmer hur innehållet skall visas. Det finns tre typer av sidmallar som du själv kan välja i systemet: bas-mall, sidmallar för kategori-sidor och sidmallar för artiklar. Den här guiden visar vilka sidmallar du kan välja för och artiklar.

Du kan själv välja sidmallar under INSTÄLLNINGAR > MENY & KATEGORIER i administrationen. Klicka på kugghjulet för den kategori du vill ändra. Välj en sidmall och spara.

För varje kategori kan du välja en sidmall för alla artiklar som tillhör kategorin. Här nedan kan du se de olika alternativen med mer information om respektive sidmall.

 

SIDMALLAR FÖR ARTIKLAR

 

1. SMÅ BILDER (START BILD)

Visar små bilder i rader i högerkolumnen. När man öppnar artikeln visas den först sorterade bilden (eller mediafilen) i vänsterkolumnen. Sidmallen kan ha extra textfält i högerkolumnen. Under bilder visas ev. bildtext. Bilder och mediafiler i vänsterkolumnen fungerar alltid som bildspel.

6. SMÅ BILDER (START TEXT)

Fungerar precis som sidmall 1 ovan, men när man öppnar artikeln visas artikelns text först i vänsterkolumnen.

 

2. BILDER VERTIKALT (START TEXT)

Fungerar precis som sidmall 1 ovan, men har bara en bild per bildrad. När man öppnar artikeln visas artikelns text först i vänsterkolumnen.

 

3. BILDER VERTIKALT (START BILD)

Fungerar precis som sidmall 1 ovan, men har bara en bild per bildrad. När man öppnar artikeln visas den första bilden för artikelns först i vänsterkolumnen.

 

4. VIDEO (INGA BILDER)

Skiljer sig från andra sidmallar genom att inte visa några bildrader i högerkolumnen, utan bara text från det extra textfältet, samt mediafiler.

 

5. BILDSPEL BREDA BILDER

Visar bilder eller mediafiler överst i layouten med hela layoutbredden som bildspel. Artikelns text ligger alltid till vänster under bilden och alla bilder och mediafiler som hör till artikeln ligger i höger kolumn under bilden. Kan som alternativ även bläddra mellan artiklar i kategorin.

 

7. CV (ENBART TEXT)

Denna sidmall använder bara text från artikelns huvudsakliga textfält, som tar upp hela layoutbredden. Det gör det lämpligt för CV:s eller andra förteckningar.

 


8. 3COL SMÅ BILDER START TEXT

Denna sidmall fungerar ungefär som sidmall 6, men har en extra kolumn med länkar till andra artiklar i samma kategori. Inleds alltid med text.

 

9. TEXTARKIV

En sidmall som visar artikeln med rubrik och text, med länkar till varje artikel i kategorin i högermarginal. Bilder och mediafiler visas inte per automatik i denna sidmall utan måste infogas i texten för att synas.

 

Layout/utseende

I den här sektionen lär du dig allt om hur sidmallar fungerar, vilka alternativ som finns när det kommer till layout och hur du kan ställa in typografi och färger för din sajt.

Layout/utseende