b*cms support

Artiklar, kategorier och filer

De grundläggande byggstenarna i b*cms är kategorier, artiklar och filer. I den här artikeln förklaras hur allt hänger ihop. Det här är den första artikeln du bör läsa innan du sätter igång och börjar arbeta med din b*cms hemsida.

  • Kategorier visas i menyn och organiserar artiklar.
  • Artiklar visar det mesta innehållet på sajten och kan innehålla text och filer.
  • Filer visar bilder, video, ljud och dokument som laddas upp till servern eller länkas.

B*cms har en rak, trädliknande struktur för att organisera kategorier, artiklar och filer. Följande regler gäller för denna trädstruktur.

  • Kategorier kan vara kopplade till många artiklar.
  • En artikel måste vara knuten till en, men bara en, kategori.
  • En artikel kan vara ihopkopplad med flera olika filer av olika typer.
  • En fil-behållare måste vara knuten till en, men bara en, artikel.

Här är en schematisk översikt över kopplingsträdet. För att kunna visa allt innehåll på sajten måste kategorier, artiklar och filer vara ihopkopplade enligt trädets logik. Det innebär begränsningar (en artikel kan t.ex. inte kopplas till flera kategorier) men gör arbetet mer lättorganiserat och straight-forward.

 

 

Trädstrukturen påverkar också hur du arbetar med b*cms. Innan du laddar upp en bild måste du ha skapat en artikel för den (om du inte redan använder en befintlig artikel). Och innan du skapar en ny artikel måste du ha skapat en kategori för den (om du inte redan använder en befintlig kategori). Filbehållare skapas däremot automatiskt när du laddar upp en fil till servern.

Nedan kan du se hur det här trädet fungerar på en webbplats. De kategorier och artiklar som omnämns är markerade med rosa.

 

BILD 1: öppnad kategori som visar kopplade artiklar

 

BILD 2: öppnad artikel med text och kopplade filer till höger

 

BILD 3: förstorad bild i en artikel, med kopplade bilder till höger. Länk till kopplat dokument under bilderna och en "läs-mer-knapp" för att läsa texten som artikeln visar först

 

Hur du väljer att organisera ditt material beror förstås på hur din verksamhet ser ut. Vissa vill ha många kategorier med få artiklar i, andra vill samla alla artiklar under en kategori.

Oavsett vilket du väljer så är det bra att veta att det mesta kan ändras i efterhand. Du kan skapa nya kategorier och artiklar och ändra i befintliga. Du kan stänga av kategorier och artiklar du inte vill visa, och kan till och med ha "dolda" kategorier och artiklar som inte visas i menyn.