b*cms support

Att använda ingressfältet

Ingress är en typ av text som bara visas på vissa ställen på hemsidan och som bara används av vissa sidmallar. Ingressen används för en sammanfattning av den artikel den gäller. Ingresser visas bara på så kallade "kategorisidor". Exemplet i BILD 1 visar en ingress för artikeln "In the news" för kategorin "news".

BILD 1: Ingressfältet på en kategori-sida för nyheter.

 

Du lägger till och ändrar ingresser när du redigerar artiklar. Ingressen lägger du till genom att klicka på fliken "ingress" i text-redigeraren för en artikel.

BILD 2: visar hur det ser ut när du öppnar fliken "ingress" för artikeln "In the News" 

 

Ingresser kan bara visas av vissa sidmallar. I menyn går du till UTSEENDE > SIDMALLAR. I BILD 3 visas de kategorier som är aktiva för vår test-hemsida. För kategorin NEWS är sidmallen "1. ingress och bild" vald. Denna sidmall använder alltid ingressfältet.

BILD 3: sidmallen "ingress och bild"

Även sidmallen "2. Bildgalleri" kan visa ingressfältet på kategorisidan. Men du måste aktivt välja det alternativet. Du gör det genom att klicka på kugghjulet, markera rutan "Visa ingress" och Spara. 

BILD 4: visa ingress som alternativ för sidmallen "Bildgalleri"