b*cms support

Om att skapa och redigera artiklar i redigeraren

Den här artikeln handlar om hur du skapar och redigerar artiklar i administrationen med redigeraren. Redigeraren är den sida där du arbetar med dina artiklar. Här lägger du till och ändrar texter, laddar upp bilder och ändrar inställningar.

För att ändra eller lägga till en artikel så klickar du på ARTIKLAR i menyn. Nu kan du se alla dina artiklar ordnade efter kategori. Genom att klicka på en kategori till höger så kan du se alla artiklar för varje kategori. Det motsvarar sättet som innehållet visas på på hemsidan.

För att lägga till en artikel klickar du på någon av dessa länkar. Du behöver då bara ange en rubrik och en kategori för att kunna skapa en ny artikel. Vill du redigera en befintlig artikel klickar du på "Ändra" i raden för den artikeln.

REDIGERAREN

När du klickat på "ändra" eller skapat en ny artikel så kommer du in i redigeraren. Det är här du kommer göra det mesta av arbetet på hemsidan. Till vänster har du rubrik och olika textfält och till höger navigering, publiceringsalternativ och en lista över bilder och mediafiler som är kopplade till artikeln och länkar till filhanteraren där du laddar upp filer.

Det finns olika typer av artiklar. Om din artikel är en produkt i din webbshop så kommer du se prisangivelser. Nyhets- och bloggartiklar är sorterade på datum och sparas därför på ett lite annorlunda sätt än andra artiklar.