b*cms support

Publicering av artiklar och kategorier

Alla artiklar och kategorier har alternativ för publicering som gör att visningen begränsas. Anledningen till att en kan vilja begränsa visningen kan vara många. Det kan handla om att kategorin eller artikeln behöver uppdateras eller blivit inaktuell, men ger också möjligheten att skapa dolda artiklar och kategorier som inte visas i menyn eller på kategori-sidor.

 

Några viktiga saker att komma ihåg:

 • När en artikel skapas så är den alltid avstängd som grundinställning så att den inte skall publiceras innan du har arbetat färdigt med den. När du är klar med artikeln måste du publicera den ”manuellt”.
 • Du kan alltid se alla avstängda kategorier och artiklar när du är inloggad i administrationen så att du kan förhandsgranska ditt arbete innan du publicerar det.

 

Var väljer du publiceringsalternativ?

 • För kategorier väljer du detta i adminstrationen under ”inställningar > meny och kategorier” (se bild 1)
 • För artiklar väljer du publiceringsalternativ högst uppe till höger när du är i redigeringsläge för en artikel.
 • Artiklar kan publiceras på två olika sätt. Portfolio-artiklar har en liten neddragsmeny där du kan välja hur artikeln skall publiceras (se bild 2), medan nyhets- och bloggartiklar har tre knappar: Publicera, Spara och Stäng av (se bild 3).

 

BILD 1: publicering av kategorier ställs in under kolumnen "status"

 

BILD 2: publicering av en portfolio-artikel ställs in under "publicering"

 

BILD 3: publicering av en nyhets- eller bloggartikel ställs in med knapparna under publicering

 

 

Regler för publiceringsalternativ för kategorier

Kategorier har tre publiceringsalternativ som kan ställas in individuellt för varje kategori. Dessa påverkar om kategorin skall visas i menyn och om den skall vara synlig för allmänheten. Vissa inställningar påverkar också synligheten för artiklar. (OBS! Dessa regler gäller den senaste versionen av b*cms, se not nedan för äldre system)

 • On: kategorin visas i menyn och i undermenyer
 • Off: kategorin visas inte i menyn och kan inte nås med direkt länk. OBS! När en kategori är avstängd visas inga artiklar som är kopplade till den för allmänheten *.
 • Hidden: kategorin visas inte i menyn men kan nås med direkt länk

* I äldre system kan publicerade och dolda artiklar visas om man har en direkt länk till dem trots att kategorin är avstängd.

Notera: Alla kategorier kan förhandsgranskas från administrationen oavsett publiceringsalternativ genom att man klickar på ögat för den rad som avses när man är inloggad.

 

Regler för publiceringsalternativ för artiklar

Artiklar har tre eller två publiceringsalternativ beroende på vilken typ av artikel det handlar om. Inställningen påverkar om artikeln skall visas på den kategorisida den tillhör, och om den skall visas för allmänheten överhuvudtaget 

 • Publicera: visar artikeln på sin kategorisida för allmänheten

 • Avstängd / Stäng av): visar inte artikeln på kategorisida och ej heller med direkt länk

 • Dold: Visar inte artikeln på kategorisida, men allmänheten kan fortfarande se den om man surfar in på sidan från en länk från ex Google. OBS! nyheter och blogg kan inte ha dolda artiklar. 

Notera: publiceringen för de fasta kategorierna blogg och nyheter sker med tre knappar. Publicera gör att allmänheten kan se artikeln, Spara sparar artikeln oavsett utan att påverka publiceringen och Stäng av gör att artikeln inte kan ses av allmänheten. 

OBS! Om en kategori är avstängd stängs också alla artiklar av (dirigeras till 404).

Avstängda sidor kan alltid ses av inloggad administratör.   

 

Speciella publiceringsalternativ för nyheter

Nyheter har ytterligare två publiceringsalternativ som du kan se under publiceringsknapparna högst upp till höger när du redigerar en nyhetsartikel under rubriken ”Alternativ för startsida” (se bild 3).

Alternativen heter: Publicera på startsidan i huvudkolumn och Publicera på startsidan i högerkolumn. Om dessa är markerade kommer nyheten att synas på startsidan i huvudkolumnen respektive högerkolumnen. På så sätt kan du styra vilka nyheter som skall visas på startsidan. Observera att du måste ha ställt in att nyheter skall visas på startsidan på dessa platser under inställningar > startsida.