b*cms support

Snabb-start: skapa en ny artikel

Så här går det i korthet till att skapa en ny artikel och ladda upp bilder till den. Du bör ha en artikel för varje verk/produkt du vill visa, oavsett om den artikeln innehåller en eller flera bilder eller andra mediafiler.

Först skapar du artikeln och sen kan du lägga till filer till den. Längst ned i den här artikeln finns bilder som illustrerar punkterna. OBS! utseendet kan skilja sig lite mellan olika versioner, men förfarandet är i princip detsamma.

  • Logga in till administrationen och klicka på ARTIKLAR i menyn och sedan på SKAPA NY: PORTFOLIO POST
  • Nu öppnas en ny sida. Välj vilken KATEGORI artikeln skall vara knuten till.
  • Skriv en rubrik för artikeln i fältet RUBRIK. Detta är obligatoriskt. Du kan redan nu skriva in texter i textfälten.
  • OBS! Alla artiklar skapas som avstängda. Du måste publicera dom manuellt för att de ska synas på nätet.
  • Klicka på knappen SKAPA för att spara den nya artikeln. Den sparas och öppnas i redigerings-läge. I redigeringsläge kan du nu lägga till och ändra texter och ladda upp bilder och andra mediafiler. Använd spara-knappen för att spara ändringarna.
  • För att hitta tillbaks till den nya artikeln klickar du på ARTIKLAR i menyn och på den kategori du valde för artikeln bland kategorierna. I raden för den valda artikeln klickar du på ÄNDRA för att komma till redigeringsläge.
  • För att ladda upp bilder, se artikeln LADDA UPP BILDER TILL EN ARTIKEL.

Videoguide: kortfattad visning av arbetsgång för att skapa en ny artikel för en kategori som heter Gallery. Videon är utan ljud. Se videon i helskärmsläge för bäst visning.

 

Bild 1: klicka på PORTFOLIO i menyn och sen på CREATE NEW: PORTFOLIO POST

 

Bild 2: Under PUBLICERING välj om artikeln skall publiceras, döljas eller stängas av. Välj också vilken KATEGORI artikeln skall vara knuten till, samt eventuellt årtal/sorteringsordning. Skriv en rubrik för artikeln i fältet RUBRIK (obligatoriskt). Klistra/skriv in text i fältet för INGRESS och TEXT (du kan vänta med detta om du vill). Klicka på knappen SKAPA ARTIKEL när du är klar

 

Bild 3: Posten sparas och öppnas i redigerings-läge. I redigeringsläge kan du ändra texterna och börja ladda upp bilder och andra mediafiler. Använd spara-knappen för att spara ändringarna.

 

Bild 4: För att hitta tillbaks till den nya artikeln klickar du på ARTIKLAR i menyn (eller PORTFOLIO i tidigare versioner) och på den kategori du valde för artikeln. I raden för den valda artikeln klickar du på ÄNDRA för att komma till redigeringsläge.