b*cms support

Att tänka på när du bearbetar text i b*cms

Att jobba med text i b*cms är ganska enkelt. Till din hjälp för att formatera text och göra länkar har du Tiny MCE, som är ett tilläggsprogram. TinyMCE gör att du kan göra text kursiverad eller fet, ungefär som i ett ordbehandlingsprogram. Det är bara att markera det textavsnitt som skall ändras och klicka på någon av knapparna ovanför texten. Det finns framför allt en sak som är viktig att tänka på när det gäller textbehandling.


Var försiktig när du klistrar in text från Word-dokument eller från hemsidor!

Om du klistrar in text de textfält som använder TinyMCE från program som Microsoft word, OpenOffice eller en hemsida så kan det följa med kod som kan få texten att se mycket konstig ut när den visas på din webbplats. För att undvika att webbplatsen blir ett mischmasch av olika stilar är det därför viktigt att ta till vana att "tvätta" all sådan text innan den klistras in.


Du kan tvätta texten på flera sätt:

1) Genom att spara texten i ett enkelt textdokument innan du klistrar in. Du sparar då texten i ett program som "Anteckningar" (PC) eller "Enkel text" (Mac) innan du klistrar in den.

2) Du kan också använda ett speciellt verktyg i TinyMCE. I panelen ovanför textfälten finns två små knappar med ett 'W' och ett 'T' (skillnaden mellan de båda är liten, välj det som passar dig bäst). Kopiera texten du vill klistra in och klicka på en av W eller T-knapparna innan du klistrar in texten i textfältet.

OBS! I tidigare versioner av b*cms öppnas ett nytt fönster för inklistring av text.

3) I TinyMce 4 (från 3.2.10) använder du kortkommandot CTRL+SHIFT+V för att klistra in text utan formatering.


Andra saker att tänka på: tabbar och radbrytningar

Det finns vissa saker som du inte kan göra på samma enkla sätt med HTML som du kan med ett ordbehandlingsprogram. Det är t.ex. svårt att göra tabbar och indrag och man bör helst undvika sådana formateringar.

Om du vill göra en enkel radbrytning (dvs så att nästa rad börjar precis under den föregående, utan blankrad emellan) i ett textfält med TinyMce så måste du trycka ned SKIFT+ENTER. Om du bara trycker ENTER får du en blankrad mellan den nya raden och den föregående.

 

Redigera text i HTML-läge

Du kan också ändra texten i HTML-läge om det skulle behövas. Det finns tillfällen när det kan vara nödvändigt. Klicka på knappen HTML i panelen ovanför textfältet, gör ändringarna i det fönster som öppnas och klickar på "update". Glöm inte spara ändringarna. Använd bara det här alternativet om du är bekväm med HTML-kodning annars kan du förstöra layouten för den sida du arbetar med. Tänk på att TinyMCE inte accepterar vissa typer av kod av säkerhetsskäl.