b*cms support

Snabb-start: lägg upp en ny artikel i portfolion

Så här går det i korthet till att lägga upp en ny artikel i portfolion och ladda upp bilder till den. Du bör ha en artikel för varje verk/produkt du vill visa, oavsett om den artikeln bara innehåller en enda bild. Först skapar du artikeln och sen kan du ladda upp filer till den. Längst ned i den här artikeln finns bilder som illustrerar punkterna. OBS! utseendet kan skilja sig lite mellan olika versioner, men förfarandet är i princip detsamma.

 

  1. Logga in till administrationen och klicka på ARTIKLAR i menyn och sedan på CREATE NEW: PORTFOLIO POST (OBS! i tidigare versioner heter menyvalet PORTFOLIO)
  2. Under PUBLICERING välj om artikeln skall publiceras, döljas eller stängas av. Välj också vilken KATEGORI artikeln skall vara knuten till, samt eventuellt årtal/sorteringsordning
  3. Skriv en rubrik för artikeln i fältet RUBRIK (obligatoriskt). Klistra/skriv in text i fältet för INGRESS och TEXT (du kan vänta med detta om du vill).
  4. Klicka på knappen SKAPA ARTIKEL för att spara den nya posten. Posten sparas och öppnas i redigerings-läge.
  5. I redigeringsläge kan du nu lägga till och ändra texter och ladda upp bilder och andra mediafiler. Använd spara-knappen för att spara ändringarna.
  6. För att hitta tillbaks till den nya artikeln klickar du på ARTIKLAR i menyn (eller PORTFOLIO i tidigare versioner) och på den kategori du valde för artikeln bland kategorierna. I raden för den valda artikeln klickar du på ÄNDRA för att komma till redigeringsläge.
  7. I redigeringsläge för den nya posten: för att ladda upp en bild, klicka på länken LADDA UPP OCH HANTERA BILDER OCH MEDIAFILER en bit ned i den högra kolumnen. Se särskild guide för att lära dig hur du laddar upp mediafiler.

 

Bild 1: klicka på PORTFOLIO i menyn och sen på CREATE NEW: PORTFOLIO POST

 

Bild 2: Under PUBLICERING välj om artikeln skall publiceras, döljas eller stängas av. Välj också vilken KATEGORI artikeln skall vara knuten till, samt eventuellt årtal/sorteringsordning. Skriv en rubrik för artikeln i fältet RUBRIK (obligatoriskt). Klistra/skriv in text i fältet för INGRESS och TEXT (du kan vänta med detta om du vill). Klicka på knappen SKAPA ARTIKEL när du är klar

 

Bild 3: Posten sparas och öppnas i redigerings-läge. I redigeringsläge kan du ändra texterna och börja ladda upp bilder och andra mediafiler. Använd spara-knappen för att spara ändringarna.

 

Bild 4: För att hitta tillbaks till den nya artikeln klickar du på ARTIKLAR i menyn (eller PORTFOLIO i tidigare versioner) och på den kategori du valde för artikeln. I raden för den valda artikeln klickar du på ÄNDRA för att komma till redigeringsläge.